پرداخت مستقیم

فرم پرداخت مستقیم سایت کالارای

  • لطفا مبلغ مورد نظر خود جهت پرداخت را بصورت تومان وارد نمایید.
  • لطفا در قسمت توضیحات علت پرداخت را مشخص بفرمائید.
  • لطفا قبل از  پرداخت کلیه اطلاعات را کنترل بفرمائید.

X
قالب ووکامرس